کودک

تعرفه تبلیغات در سایت

آموزش اکسل در نگاه یازدهم ۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

   

قبل از آنکه فصل دوم را شروع کنید، تمرین زیر را انجام دهید.با این تمرین می توانید خود را ارزیابی کرده و ببینید چقدر بر روی مطالب فصل یک تسلط پیدا کرده اید.
تمرین:Spreadsheet زیر را ایجاد کنید.
   
منبع : itchannel.ir

مانی آریان فر ۰ نظر سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱ ب.ظ
موافقین۰ مخالفین۰

آموزش اکسل در نگاه دهم ۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

گام 1
اگر Excel 2007 دارید روی دکمه زیر کلیک کنید.
شکل زیر را مشاهده می نمایید.
Excel2010
گام 2
مانی آریان فر ۰ نظر جمعه, ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۳:۱۴ ب.ظ
موافقین۱ مخالفین۰

آموزش اکسل در نگاه نهم ۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

گام 1
ابتدا سلول هایی که می خواهید روی آن رنگ اعمال کنید highlight کنید.پنلfont را بیابید.
گام 2
مانی آریان فر ۰ نظر جمعه, ۱۹ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۵۱ ب.ظ
موافقین۰ مخالفین۰

آموزش اکسل در نگاه هشتم ۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

برای تغییر متن در سلول A1 داخل سلول کلیک کرده و متن را تغییر دهید.ولی اگر می خواهید متن را فقط ویرایش کنید،مثلا اگر قسمتی از متن غلط املایی دارید شما می توانید با استفاده از روش زیر کل متن را نگه داشته و فقط قسمتی که اشتباه است را اصلاح کنید.
گام 1
به نوارFormulaنگاه کنید.شبیه یک textbox است که می توانید داخل آن کلیک کرده و متن را تایپ کنید.

گام 2 
مانی آریان فر ۰ نظر پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۶:۱۲ ب.ظ
موافقین۰ مخالفین۰

آموزش اکسل در نگاه هفتم ۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

گام 1
Spreadsheet زیر را ایجاد کنید:
گام 2
مانی آریان فر ۰ نظر پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۳۸ ب.ظ
موافقین۰ مخالفین۰

آموزش اکسل در نگاه ششم ۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

گام 1
Spreadsheet زیر را ایجاد کنید:
گام 2
مانی آریان فر ۱ نظر پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۳۲ ب.ظ
موافقین۰ مخالفین۰

آموزش اکسل در نگاه پنجم ۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 

گام 1
Spreadsheet از سطر و ستون تشکیل شده است.هر یک از ستونها با حروف لاتین نامگذاری شده اند.برای انتخاب یک ستون مانند نمونه عمل کنید:
 
گام 2                                      
مانی آریان فر ۰ نظر پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۵۲ ب.ظ
موافقین۰ مخالفین۰

آموزش اکسل در نگاه چهارم ۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است


گام 1
بهSpreadsheet  زیر نگاه کنید. برای ایجاد آن گام های زیر را دنبال کنید.
گام2                                                                                                                                                                                                                     
مانی آریان فر ۰ نظر پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۴:۲۵ ب.ظ
موافقین۰ مخالفین۰

آموزش اکسل در نگاه دوم ۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است


به spreadsheets زیر نگاه کنید:
همان طور که مشاهده می کنید،عنوانshopping bill در امتداد سه ستون قرار گرفته است.در واقع سه ستون با هم ادغام شده اند،برای انجام این کار ،گام های زیر را دنبال کنید:
گام 1
در سلول A1، کلمه Shopping Bill را تایپ کنید.                                                                                                                           
مانی آریان فر ۰ نظر پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۵، ۰۲:۳۹ ب.ظ
موافقین۰ مخالفین۰

آموزش سیمبل ارز (اکسل2003،2007،2010 (Microsoft Excel)) ۱۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 

گام 1
ابتدا در یک spreadsheets ،چند آیتم همراه با قیمت وارد کنید.مانند نمونه:
گام 2
مانی آریان فر ۰ نظر چهارشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۰۹:۱۱ ب.ظ
موافقین۰ مخالفین۰

صفحات سایت